Cultural sightseeing

Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne +

address: Warszawska 11, 15-062 Białystok, Polska http://www.btsk.pl/

Dom Kultury Śródmieście +

address: Jana Kilińskiego 13, 15-089 Białystok, Polska phone: 500 136 195 http://dksrodmiescie.pl/