Shopping non-stopping

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna +

address: Blokowa 4 lok.4, 15-788 Białystok, Polska phone: 85 679 39 40 http://www.ppp1.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW +

address: Warszawska 6, 15-950 Białystok, Polska phone: 85 743 66 61 http://www.tuw.pl

Białostockie Stowarzyszenie Taekwondo i Obronnych Systemów Bestios +

address: Mikołaja Kopernika 19A, 15-379 Białystok, Polska phone: 602 388 911 http://www.bestios.pl

Agencta Artystyczna Moto Zbrojownia +

address: Józefa Mackiewicza 1, 15-674 Białystok, Polska phone: 731 227 590 http://www.motozbrojownia.pl

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych +

address: Przejazd 2A, 15-430 Białystok, Polska phone: 85 662 63 00 http://www.ekspert-edu.pl