Tourist equipment

Księgarnia Turystyczna +

address: Bohaterów Monte Cassino 8, 15-873 Białystok, Polska phone: 85 745 15 61 https://mapy.bialystok.pl/

Biuro Turystyki BIAL-TUR sp. z o.o. +

address: Krakowska 19, 15-875 Białystok, Polska phone: 85 744 52 52 http://www.bialtur.pl/

Continental Club Agencja Turystyczna s.c. +

address: Ireny Białówny 2, 15-437 Białystok, Polska phone: 85 674 33 19 http://www.continentalclub.pl

Itaka. Biuro podróży +

address: Icchoka Malmeda 19, 15-440 Białystok, Polska phone: 85 876 21 40 http://www.itaka.pl