murale en

murale_en +

opis szlaku en

Nadanie praw miejskich A.D. 1745 +

address: Rynek Kościuszki 5A, 15-002 Białystok, Polska

Czerwona ściana +

address: Zamenhofa 5C, 15-435 Białystok, Polska

Żubry +

address: Zamenhofa 5C, 15-435 Białystok, Polska

Ludwik Zamenhof +

address: Zamenhofa 26, 15-435 Białystok, Polska

Miejskoaktywni +

address: Włókiennicza 4, 15-004 Białystok, Polska

Utkany Wielokulturowością +

address: aleja Józefa Piłsudskiego 19/1, 15-444 Białystok, Polska

Gołąb pokoju i wiejskie plony +

address: aleja Józefa Piłsudskiego 20/3, 15-446 Białystok, Polska

Dziewczynka z konewką +

address: aleja Józefa Piłsudskiego 11/4, 15-443 Białystok, Polska

Smok-kurczak +

address: Ludwika Waryńskiego 8, 15-461 Białystok, Polska

Malwy +

address: Lipowa 24, 15-424 Białystok, Polska