Route of the Bialystok Factory Tycoons

Szlak białostockich fabrykantów +

To historia fabrykanckiej prosperity Białegostoku, historia ludzi fabrykantów i ich sukcesów, zapisanych w pozostałościach po zakładach, pałacach i dworkach rezydencjach, które przetrwały do dziś. Obiekty zmieniły swoje funkcje, ale pozostały świaectwem dobrych czasów końca XIX i początków XX wieku.

Fabrykanci zaczęli pojawiać się w Białymstoku głównie dzięki postanowieniom kongresu wiedeńskiego w 1815 roku o utworzeniu Królestwa Polskiego. Powstała wtedy granica między Polską a Imperium Rosyjskim. Kiedy po upadku powstania listopadowego w 1830 roku wprowadzano wysokie cła, a nawet zakaz eksportowania niektórych wyrobów wełnianych z Królestwa do Rosji, do Białegostoku zjechali się przemysłowcy. Jako że Białystok należał wówczas do Imperium Rosyjskiego, był to doskonały sposób na ominięcie granicy i cła jednocześnie.

W większości dominował przemysł włókienniczy. Nowik, pod szyldem "Nowik i Synowie", produkował kapelusze, sukno płaszczowe i materiały wełniane, Hasbach sukno i trykoty, Becker prowadził tkalnię wełny i jedwabiu. Trylling produkował sukna, kołdry i koce a Moes sukna i koce. Były też w Białymstoku fabryka tytoniowa Fajwla Janowskiego, odlewnia żeliwa Wieczorków, a Kasbach po I wojnie światowej produkował dyktę. Najwięksi białostoccy fabrykanci, Becker i Moes, zatrudniali po 300 600 osób. Rozkwit przemysłu przerwał kryzys lat 20-tych i 30-tych XX wieku, a później II wojna światowa.

Fabryka Steina +

address: Poleska 85, 15-874 Białystok, Polska

Kamienica Moesa +

address: Krakowska 1, 15-875 Białystok, Polska

Pałac Tryllingów +

address: Warszawska 7, 15-062 Białystok, Polska

Fabryka tytoniowa Fajwla Janowskiego +

address: Warszawska 39, 15-062 Białystok, Polska

Stara Elektrownia +

address: Elektryczna 13, 15-080 Białystok, Polska

Zakłady Beckera i pałacyk Beckera +

address: Świętojańska 15, 15-277 Białystok, Polska

Dwór fabrykanta Weltera +

address: Adama Mickiewicza 15, 15-213 Białystok, Polska

Zakłady Nowika – „Nowik i Synowie” +

address: Augustowska 6, 15-218 Białystok, Polska

Pałac i osada fabryczna Hasbacha +

address: Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok, Polska

Pałac Krusensternów +

address: Dojlidy Fabryczne 26, 15-555 Białystok, Polska