Route of the Branicki Family

Szlak rodu Branickich +

Układ głównych aterii komunikacyjnych i charakter architektoniczny centrum Białegostoku zawdzięczamy wytyczonym w XVIII wieku traktom i wzniesionym budowlonm. W mieście rezydował wtedy jeden z najbardziej wpływowych ludzi w kraju Jan Klemens Branicki.

Ród Branickich herbu Gryf władał Białymstokiem już od trzech pokoleń, kiedy Jan Klemens Branicki, hetman wielki koronny, pojął Izabelę z Poniatowskich za żonę. Ta para nadała niepowtarzalny charakter miastu.

Jan Klemens Branicki, jako jeden z najpotężniejszych magnatów i konkurent Stanisława Augusta Poniatowskiego do tronu królewskiego Rzeczypospolitej Obojga Narodów, dbał o to, aby jego siedziba, wprawiała w zachwyt. Wzniósł zespół pałacowo-ogrodowy godny koronowanych głów. Jan Klemens, wspólnie z Izabelą powołali do życia szkolnictwo i służbę zdrowia w Białymstoku, wybudowali pierwszy w Polsce teatr, ratusz, pocztę, domy zajezdne, szpital, przytułek, remizę strażacką. Za ich czasów powstały w Białymstoku: Wojskowa Szkoła Inżynierii i Budownictwa, Szkoła Akuszerii (położnictwa), szkółka parafialna, a w końcu XVIII wieku, tzw. Szkoła Podwydziałowa, podległa bezpośrednio Uniwersytetowi Wileńskiemu.

Pałac Branickich +

address: Jana Kilińskiego 1, 15-087 Białystok, Polska

Pałacyk Gościnny +

address: Jana Kilińskiego 6, 15-087 Białystok, Polska

Kościół Farny +

address: Kościelna 2, 15-087 Białystok, Polska

Klasztor Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo +

address: Rynek Kościuszki 5, 15-091 Białystok, Polska

Zbrojownia +

address: Rynek Kościuszki 4, 15-426 Białystok, Polska

Dawna Austeria +

address: Henryka Sienkiewicza 4, 15-092 Białystok, Polska

Ratusz +

address: Rynek Kościuszki 10, 15-426 Białystok, Polska

Pałac Branickich w Choroszczy +

address: Jana Klemensa Branickiego 1, 16-070 Choroszcz, Polska