Jedzenie pychota!

Tanoshii - Japanese Restaurant & Sushi Bar +

adres: Lipowa 1, 15-424 Białystok, Polska tel: 85 744 54 64; 783 445 464 http://www.tanoshii.com.pl/

Tokaj Restauracja Węgierska +

adres: Malmeda 7, 15-440 Białystok, Polska tel: 85 742 08 07 http://www.tokaj.com.pl