Kulturalne zwiedzanie

Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne +

adres: Warszawska 11, 15-062 Białystok, Polska http://www.btsk.pl/

Dom Kultury Śródmieście +

adres: Jana Kilińskiego 13, 15-089 Białystok, Polska tel: 500 136 195 http://dksrodmiescie.pl/