Domy Kultury

Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne +

adres: Warszawska 11, 15-062 Białystok, Polska http://www.btsk.pl/