Turystyczne praktyczne info

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku +

adres: Żurawia 14, 15-540 Białystok, Polska tel: 85 831 80 00 https://www.uskwb.pl/

SP Dziecięcy Szpital Kliniczny im. dr L. Zamenhofa +

adres: Jerzego Waszyngtona 17, 15-269 Białystok, Polska tel: 85 745 05 00 https://udsk.pl/

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK +

adres: Henryka Sienkiewicza 79, 15-005 Białystok, Polska tel: 85 664 85 16, 85 66 48 519 (sekretariat) http://www.szpitalpck.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego +

adres: Marii Skłodowskiej-Curie 26, 15-278 Białystok, Polska tel: 85 748 81 00 http://www.sniadecja.pl

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku +

adres: Marii Skłodowskiej-Curie 24A, 15-097 Białystok, Polska tel: 85 831 80 00 https://www.uskwb.pl/

Humana Medica Omeda +

adres: Fabryczna 39, 15-482 Białystok, Polska tel: 85 654 53 53 http://www.omeda.pl

Arciszewscy Poliklinika Ginekologiczno-Położnicza +

adres: Ludwika Zamenhofa 19, 15-435 Białystok, Polska tel: 85 732 32 02 http://www.arciszewski.pl

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku +

adres: Ogrodowa 12, 15-011 Białystok, Polska tel: 85 664 68 18 http://www.onkologia.bialystok.pl