Turystyczne praktyczne info

Starobojarska 30 +

W tym miejscu stał dom, w którym mieszkał Bolesław Szymański (1878 - ?) – prezydent Białegostoku w latach 1919–1927. 15 sierpnia 1921 r. gościł tu marszałek Józef Piłsudski, przybyły do Białegostoku na uroczystości przyjęcia honorowego obywatelstwa.

adres: Starobojarska 30, 15-073 Białystok, Polska

Starobojarska 24 +

Pod tym adresem znajdował się charakterystyczny, uwieczniony na wydanej ok. 1910 r. pocztówce, drewniany budynek. Jego właścicielem od 1900 roku był Franciszek Gliński (1850-1926) – farmaceuta, buchalter, od początku XX w. radny miejski. W 1919 r., dzięki jego staraniom, podjęto inicjatywę utworzenia w Białymstoku Miejskiej Biblioteki Publicznej, otwartej uroczyście 23 maja 1920 r. Franciszek Gliński objął stanowisko dyrektora Biblioteki. Panowała opinia, że był „niezmordowany w pracy społecznej i oświatowej i wielkie zasługi położył dla podtrzymania polskości pod zaborem rosyjskim”.

adres: Starobojarska 24, 15-073 Białystok, Polska

Starobojarska 13 +

Budynek przy Starobojarskiej 13 zaprojektowany został w 1928 r. przez białostockiego arch. inż. Szymona Pappe. Był własnością Stefana Smólskiego, mierniczego przysięgłego Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Białymstoku. Mieszkali tu m.in.: od 1945 r. dr Irena Ambroszkiewicz-Pawlikowska (1906-2007) – absolwentka Uniwersytetu Wileńskiego, wybitna okulistka i organizatorka białostockiej okulistyki; prof. Julian Szymański – wybitny polski okulista, wuj dr Ambroszkiewicz, w latach 1928-1930 senator RP, a jednocześnie marszałek senatu; dr Jerzy Gołoński (1900-1962) - organizator białostockiej służby zdrowia; Stefan Jakubowski - dyrektor białostockiego oddziału Narodowego Banku Polskiego, który odbudował gmach banku po zniszczeniach wojennych.

adres: Starobojarska 13, 15-073 Białystok, Polska

Starobojarska 3 +

W nieistniejącym już budynku pod tym adresem mieszkał Wincenty Hermanowski (1875–1947) – prezydent Białegostoku w latach 1928-1932, który swoją młodość spędził na zesłaniu. Ukończył studia farmaceutyczne w Moskwie i w 1912 r. osiadł w Białymstoku. Od 1913 r. był właścicielem najsłynniejszej białostockiej apteki Pod Łabędziem. Od
1919 r. radny miejski, inicjator wielu akcji dobroczynnych. Urząd prezydenta sprawował do 1932 roku, kiedy na skutek złej sytuacji budżetowej uległa rozwiązaniu rada miejska i został ustanowiony zarząd komisaryczny. Od 1932 r. poświęcił się wyłącznie pracy zawodowej. W 1939 r. przeniósł się do Bielska Podlaskiego, gdzie również prowadził aptekę. Zmarł w 1947 r.

adres: Starobojarska 3, 15-073 Białystok, Polska

Pałacowa 2/1 +

Gmach ten powstał w 1928 r. Do 1939 r. w budynku mieściła się Publiczna Szkoła Powszechna nr 1 im. J. Słowackiego, której wieloletnim kierownikiem był Michał Motoszko (1893-1952) – jeden z najwybitniejszych białostockich pedagogów i działaczy oświatowych. W 1915 r. znalazł się w gronie założycieli Towarzystwa Pomocy Szkołom Polskim. W 1916 r. zaangażował się w powstanie białostockich struktur POW. Po odzyskaniu niepodległości, w 1919 r. założył Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych i został jego przewodniczącym. W 1941 wraz z żoną Jadwigą rozpoczął działalność w tajnym nauczaniu. Po II wojnie światowej w budynku tym zorganizowano szkołę podstawową Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Liceum Ogólnokształcące. W 1990 r. cały gmach zajęło III Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego.

adres: Pałacowa 2/1, 15-064 Białystok, Polska

Pałacowa 3 +

Budynek ten powstał w latach 1911-1913. Od 1913 r. mieściło się w nim Żydowskie Gimnazjum Żeńskie Zinaidy Chwolesowej, zamknięte w 1915 r. W 1925 r. rodzina Chwolesów wydzierżawiła część budynku władzom miejskim, które ulokowały tu Szkołę Powszechną nr 1 im. Juliusza Słowackiego. Od 1928 r. mieściła się w tym budynku żeńska Szkoła Powszechna nr 5. W 1944 r. gmach został przejęty przez władze państwowe. We wrześniu tego roku rozpoczęły w nim nowy rok szkolny szkoły powszechne nr 1 i 5. W latach 70. XX wieku cały obiekt przejęła Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku i przeznaczyła go na siedzibę wydziału Wychowania Technicznego. W latach 90. ubiegłego stulecia budynek został gruntownie zmodernizowany i obecnie jest siedzibą Narodowego Funduszu Zdrowia.

adres: Pałacowa 3, 15-042 Białystok, Polska

Pałacowa 3/1 +

Willa ta wybudowana została w 1937 r. według projektu inż. Szymona Pappe. Należała do właściciela garbarni Chackiela Bekkera. W latach 1941-1944 mieściło się w niej kasyno oficerskie SS. Po zakończeniu wojny budynek ten przekazano Związkowi Harcerstwa Polskiego. Początki białostockiego harcerstwa sięgają 1913 r. W 1916 dwie drużyny - skautów i żeńska - liczyły ok. 200 osób. W 1921 roku powstał w Białymstoku samodzielny Hufiec Męski, a w 1923 roku powołano Chorągiew Organizacji Harcerzy i Harcerek. W 1933 roku liczyła ona ponad 2 tysiące członków. W 1939 roku białostockie harcerstwo przeszło do konspiracji i zaczęło działać pod kryptonimem Szarych Szeregów. W 1940 roku ich komendantem był Ryszard Kaczorowski, późniejszy ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie.

adres: Pałacowa 3/1, 15-042 Białystok, Polska

Ogrodowa 27 +

Przed wojną ul. Ogrodowa nosiła nazwę Peowiaków, na cześć członków Polskiej Organizacji Wojskowej, powstałej w sierpniu 1914 r. w Warszawie z inicjatywy J. Piłsudskiego. Willa przy ul. Ogrodowej 27 wybudowana została w 1939 r. Była własnością Karola Wolischa, znanego w Białymstoku sędziego Sądu Okręgowego i jego żony Marty Zofii. Dom został wzniesiony na działce nabytej w 1937 r. od Wiktorii Lenczewskiej. Budynek stanowi doskonały przykład międzywojennego modernizmu – stylu architektonicznego rozpowszechnionego w 2. poł. lat 20. XX w., zrywającego z dotychczasowym nurtem historyzmu, charakteryzującym się przesadną ornamentyką.

adres: Ogrodowa 27, 15-027 Białystok, Polska

Wiktorii 6/1 +

W budynku przy Wiktorii 6/1 znajdowało się zakonspirowane mieszkanie, w którym kilkakrotnie w 1905 r. przebywał Józef Piłsudski. Z relacji jednego z mieszkańców wynika, że dla umożliwienia ucieczki, z budynku tego prowadził specjalny podkop na sąsiednią parcelę przy ulicy Koszykowej. J. Piłsudski od 1899 r. często przyjeżdżał do Białegostoku, nadzorując pracę miejscowych struktur PPS. Najczęściej mieszkał u Bolesława Wiktora Ruszczyc-Ruszczewskiego przy Kościelnej, później zaś w kamienicy stojącej przy Sienkiewicza na rogu Ogrodowej.

adres: Wiktorii 6/1, 15-070 Białystok, Polska

Uniwersytet Medyczny +

adres: Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, Polska tel: 85 748 54 00 http://www.umb.edu.pl/