Turystyczne praktyczne info

Wyślij pocztówkę do Babci +

Mural powstał w 2019 r. na jednym z najbardziej charakterystycznych wieżowców w Białymstoku tzw. „ONZ”, w ramach Festiwalu Up To Date. Jest to dzieło artystów z Good Looking Studio, wykonane na podstawie wspólnego projektu Jana Estrady-Osmyckiego oraz zespołu kreatywnego FUTD. Na dole muralu widnieje napis: „Sami przed sobą zgrywamy wiecznie zabieganych i zajętych, przez co zapominamy o tym, co zbyt często uznajemy za niewarte zapomnienia. Czasem dotyczy to naszych najbliższych, czasem po prostu nas samych. Dbaj o bliskich, pamiętaj. To proste :)". Babcia, widniejąca na ścianie budynku nie jest postacią fikcyjną, ale...90-letnią panią Eugenią.

adres: Marii Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok, Polska

Cerkiew Mądrości Bożej w Białymstoku +

Cerkiew Mądrości Bożej w Białymstoku nazywana także Hagia Sophia swą architekturą nawiązuje do najsłynniejszej i monumentalnej świątyni w Cesarstwie Wschodniorzymskim, wybudowanej za czasów św. Justyniana Wielkiego w VI wieku. Z inicjatywy obecnego Metropolity Warszawskiego i Całej Polski Sawy decyzja o lokalizacji parafii Hagia Sophia przy ulicy Trawiastej została wydana 23 grudnia 1986 r. przez Urząd Wojewódzki w Białymstoku. 20 listopada 1987 r. patriarcha Konstantynopola Dymitrios I poświęcił kamień węgielny pod budowę cerkwi. 15 października 1998 r. patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I dokonał uroczystego poświęcenia świątyni.

fot. Adam Bruczko

adres: Trawiasta 5, 15-161 Białystok, Polska

Cerkiew Świętego Ducha w Białymstoku +

Cerkiew Świętego Ducha w Białymstoku to największa świątynia prawosławna w Polsce. W dwukondygnacyjnej świątyni projektu mgr. inż. Jana Kabaca znajdują się ołtarze poświęcone Ikonie Matki Bożej Nieoczekiwana Radość oraz św. Sawie Serbskiemu. Koncepcję architektoniczną oparto na „językach ognia” przedstawionych w formie łuków i symbolizujących Świętego Ducha. Kamień węgielny pod budowę wmurował 1 sierpnia 1982 r. ówczesny Arcybiskup Białostocki i Gdański Sawa. Budowniczym i pierwszym proboszczem mianowano Ks. prot. Jerzego Boreczko. Cerkiew oświęcono w roku 1999. Wystrój wnętrza oparty został na kanonicznej prawosławnej ikonie z bogatą rzeźbą w drewnie.

fot. Adam Bruczko

adres: Antoniuk Fabryczny 13, 15-762 Białystok, Polska

Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku +

Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku swym wezwaniem nawiązuje do rozebranej w XX-leciu międzywojennym świątyni, która znajdowała się przy obecnej ul. Sienkiewicza. Powołana do życia 14 lutego 1989 r., została oświęcona 1 października 2006 r. Autorami projektu cerkwi są architekci Jan Kabac i Jerzy Uścinowicz. Swą bryłą cerkiew nawiązuje do tradycji staroruskich cerkwi szkoły nowogrodzkiej. Budowniczym i pierwszym proboszczem parafii był prot. Włodzimierz Cybuliński. W parafii szczególnie uroczyście obchodzona jest Niedziela Antypaschy oraz święta ku czci ikony Matki Bożej Wszechkrólowej (1 niedziela października) i św. Nektariusza z Eginy (22 listopada).

fot. Adam Bruczko

adres: Generała Władysława Sikorskiego 9, 15-667 Białystok, Polska

Wycięte z natury +

Gigantyczna wycinanka została namalowana w 2015r., w ramach akcji Folk on the Street, organizowanej przez WOAK w Białymstoku. Prace stworzył Duet „Etnograf”: Katarzyna „Katka” i Maciej „Kamer” Szymonowiczowie. Autorzy zaprojektowali wycinankę ponieważ dawna technika tworzenia wycinanki ludowej jest zbliżona do techniki szablonu stosowanej w sztuce street art.
adres: Zwierzyniecka 7, 15-312 Białystok, Polska

Wyślij pocztówkę do babci +

Mural powstał w 2019 r. na jednym z najbardziej charakterystycznych wieżowców w Białymstoku tzw. „ONZ”, w ramach Festiwalu Up To Date. Jest to dzieło artystów z Good Looking Studio, wykonane na podstawie wspólnego projektu Jana Estrady-Osmyckiego oraz zespołu kreatywnego FUTD. Na dole muralu widnieje napis: „Sami przed sobą zgrywamy wiecznie zabieganych i zajętych, przez co zapominamy o tym, co zbyt często uznajemy za niewarte zapomnienia. Czasem dotyczy to naszych najbliższych, czasem po prostu nas samych. Dbaj o bliskich, pamiętaj. To proste :)". Babcia, widniejąca na ścianie budynku nie jest postacią fikcyjną, ale...90-letnią panią Eugenią.

adres: Marii Skłodowskiej-Curie 14a, 15-097 Białystok, Polska

„Dziewczynka z konewką” +

Mural powstał w 2013 r. w ramach akcji Folk on the Street organizowanej przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury. Pracę stworzyła Natalia Rak, absolwentka łódzkiej ASP, zainspirowana legendą o wielkoludach z opracowania Wojciecha Załęskiego pt. „Hecz, precz, stała się rzecz. Wydobyte z kufra pamięci”. Dziewczynka do dziś cieszy się dużym zainteresowaniem, doczekała się znaczka pocztowego, a jej repliki powstały w Chinach i Chorwacji.

adres: aleja Józefa Piłsudskiego 11/4, 15-443 Białystok, Polska

Utkani Wielokulturowością +

Mural powstał w ramach projektu „Mowa Miłości” w 2015 r. organizowanego przez Fundację Klamra. Grafika nawiązuje do włókiennictwa, które dało impuls do rozwoju miasta w XIX w. Praca składa się z kolorowych przekładających się nitek z wplecionymi słowami: „miłość”, „zaufanie”, „odwaga”, w różnych językach. Na tle powstałej siatki nitek umieszczone zostały symbole równych kultur i religii, charakterystyczne dla wielokulturowego miasta.

adres: aleja Józefa Piłsudskiego 19/1, 15-444 Białystok, Polska

Gołąb pokoju i wiejskie plony +

Wielkoformatowe malowidło wykonane w 1973 r. z okazji Dożynek Centralnych w Białymstoku, może uchodzić za pierwowzór białostockich murali. Dorota i Jerzy Łabanowscy wykonali je techniką sgraffito, nakładając trzy warstwy barwionego tynku wapienno - cementowego. Przekaz pracy w warstwie ideologicznej jest oczywisty dla minionej epoki.

adres: aleja Józefa Piłsudskiego 20/3, 15-446 Białystok, Polska

Smok-Kurczak +

Mural powstał w 2012 r. w ramach 27. Dni Sztuki Współczesnej, a jego autorem jest warszawski artysta Paweł Swanski Kozłowski. Grafika znajduje się na dwóch przylegających ścianach budynku widocznego z ul. Częstochowskiej. Prezentuje charakterystyczny dla twórczości autora motyw „ptaka-kurczaka”.

adres: Ludwika Waryńskiego 8, 15-461 Białystok, Polska