Turystyczne praktyczne info

Pałacowa 3/1 +

Willa ta wybudowana została w 1937 r. według projektu inż. Szymona Pappe. Należała do właściciela garbarni Chackiela Bekkera. W latach 1941-1944 mieściło się w niej kasyno oficerskie SS. Po zakończeniu wojny budynek ten przekazano Związkowi Harcerstwa Polskiego. Początki białostockiego harcerstwa sięgają 1913 r. W 1916 dwie drużyny - skautów i żeńska - liczyły ok. 200 osób. W 1921 roku powstał w Białymstoku samodzielny Hufiec Męski, a w 1923 roku powołano Chorągiew Organizacji Harcerzy i Harcerek. W 1933 roku liczyła ona ponad 2 tysiące członków. W 1939 roku białostockie harcerstwo przeszło do konspiracji i zaczęło działać pod kryptonimem Szarych Szeregów. W 1940 roku ich komendantem był Ryszard Kaczorowski, późniejszy ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie.

adres: Pałacowa 3/1, 15-042 Białystok, Polska

Ogrodowa 27 +

Przed wojną ul. Ogrodowa nosiła nazwę Peowiaków, na cześć członków Polskiej Organizacji Wojskowej, powstałej w sierpniu 1914 r. w Warszawie z inicjatywy J. Piłsudskiego. Willa przy ul. Ogrodowej 27 wybudowana została w 1939 r. Była własnością Karola Wolischa, znanego w Białymstoku sędziego Sądu Okręgowego i jego żony Marty Zofii. Dom został wzniesiony na działce nabytej w 1937 r. od Wiktorii Lenczewskiej. Budynek stanowi doskonały przykład międzywojennego modernizmu – stylu architektonicznego rozpowszechnionego w 2. poł. lat 20. XX w., zrywającego z dotychczasowym nurtem historyzmu, charakteryzującym się przesadną ornamentyką.

adres: Ogrodowa 27, 15-027 Białystok, Polska

Wiktorii 6/1 +

W budynku przy Wiktorii 6/1 znajdowało się zakonspirowane mieszkanie, w którym kilkakrotnie w 1905 r. przebywał Józef Piłsudski. Z relacji jednego z mieszkańców wynika, że dla umożliwienia ucieczki, z budynku tego prowadził specjalny podkop na sąsiednią parcelę przy ulicy Koszykowej. J. Piłsudski od 1899 r. często przyjeżdżał do Białegostoku, nadzorując pracę miejscowych struktur PPS. Najczęściej mieszkał u Bolesława Wiktora Ruszczyc-Ruszczewskiego przy Kościelnej, później zaś w kamienicy stojącej przy Sienkiewicza na rogu Ogrodowej.

adres: Wiktorii 6/1, 15-070 Białystok, Polska

Uniwersytet Medyczny +

adres: Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, Polska tel: 85 748 54 00 http://www.umb.edu.pl/

Uniwersytet w Białymstoku +

adres: Marii Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok, Polska tel: 85 745 70 00 http://www.uwb.edu.pl/

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina - Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku +

adres: Kawaleryjska 5, 15-324 Białystok, Polska tel: 85 742 15 07 http://chopin.man.bialystok.pl/

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku +

adres: Zwycięstwa 14/3, 15-703 Białystok, Polska tel: 85 652 09 29 http://www.wse.edu.pl/

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku +

adres: Ciepła 40, 15-472 Białystok, Polska tel: 85 678 58 67 http://www.wsfiz.edu.pl/

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku +

adres: Krakowska 9, 15-875 Białystok, Polska tel: 85 749 94 30 http://wsmed.edu.pl/