Szlak Nowożytnych Świątyń Prawosławnych

Szlak Nowożytnych Świątyń Prawosławnych +

Szlak Nowożytnych Świątyń Prawosławnych

Cerkiew Mądrości Bożej w Białymstoku +

Cerkiew Mądrości Bożej w Białymstoku nazywana także Hagia Sophia swą architekturą nawiązuje do najsłynniejszej i monumentalnej świątyni w Cesarstwie Wschodniorzymskim, wybudowanej za czasów św. Justyniana Wielkiego w VI wieku. Z inicjatywy obecnego Metropolity Warszawskiego i Całej Polski Sawy decyzja o lokalizacji parafii Hagia Sophia przy ulicy Trawiastej została wydana 23 grudnia 1986 r. przez Urząd Wojewódzki w Białymstoku. 20 listopada 1987 r. patriarcha Konstantynopola Dymitrios I poświęcił kamień węgielny pod budowę cerkwi. 15 października 1998 r. patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I dokonał uroczystego poświęcenia świątyni.

fot. Adam Bruczko

adres: Trawiasta 5, 15-161 Białystok, Polska

Cerkiew Świętego Ducha w Białymstoku +

Cerkiew Świętego Ducha w Białymstoku to największa świątynia prawosławna w Polsce. W dwukondygnacyjnej świątyni projektu mgr. inż. Jana Kabaca znajdują się ołtarze poświęcone Ikonie Matki Bożej Nieoczekiwana Radość oraz św. Sawie Serbskiemu. Koncepcję architektoniczną oparto na „językach ognia” przedstawionych w formie łuków i symbolizujących Świętego Ducha. Kamień węgielny pod budowę wmurował 1 sierpnia 1982 r. ówczesny Arcybiskup Białostocki i Gdański Sawa. Budowniczym i pierwszym proboszczem mianowano Ks. prot. Jerzego Boreczko. Cerkiew oświęcono w roku 1999. Wystrój wnętrza oparty został na kanonicznej prawosławnej ikonie z bogatą rzeźbą w drewnie.

fot. Adam Bruczko

adres: Antoniuk Fabryczny 13, 15-762 Białystok, Polska

Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku +

Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku swym wezwaniem nawiązuje do rozebranej w XX-leciu międzywojennym świątyni, która znajdowała się przy obecnej ul. Sienkiewicza. Powołana do życia 14 lutego 1989 r., została oświęcona 1 października 2006 r. Autorami projektu cerkwi są architekci Jan Kabac i Jerzy Uścinowicz. Swą bryłą cerkiew nawiązuje do tradycji staroruskich cerkwi szkoły nowogrodzkiej. Budowniczym i pierwszym proboszczem parafii był prot. Włodzimierz Cybuliński. W parafii szczególnie uroczyście obchodzona jest Niedziela Antypaschy oraz święta ku czci ikony Matki Bożej Wszechkrólowej (1 niedziela października) i św. Nektariusza z Eginy (22 listopada).

fot. Adam Bruczko

adres: Generała Władysława Sikorskiego 9, 15-667 Białystok, Polska