культурный туризм

Pałac Branickich +

адрес: Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, Polska тел: 85 748 56 14

Cerkiew św. Marii Magdaleny +

адрес: ul. Kalinowskiego/Kijowska, Białystok

Ratusz +

адрес: Rynek Kościuszki 10, 15-426 Białystok, Polska

Dawna Austeria +

адрес: Henryka Sienkiewicza 4, 15-092 Białystok, Polska

Klasztor Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo +

адрес: Rynek Kościuszki 5, 15-091 Białystok, Polska

Pałacyk gościnny Branickich +

адрес: Jana Kilińskiego 6, 15-089 Białystok, Polska

Plebania przy ul. Kościelnej +

адрес: Kościelna 2, 15-087 Białystok, Polska

Budynek kina 'Ton' ( dawny szpital - przytułek) +

адрес: Rynek Kościuszki 2, 15-426 Białystok, Polska

Loża masońska +

адрес: Jana Kilińskiego 16, Białystok, Polska