Пабы

Pub Strych +

адрес: Rynek Kościuszki 22, 15-426 Białystok, Polska тел: 605 461 707

Akcent – Kawiarnia i księgarnia +

адрес: Rynek Kościuszki 17, 15-091 Białystok, Polska тел: 85 742 19 33

Alchemia +

адрес: Lipowa 4, 15-427 Białystok, Polska тел: 509 143 535

Bilard House +

адрес: Warszawska 59, 15-062 Białystok, Polska тел: 507 669 595

Centrum Astoria - Pub +

адрес: Henryka Sienkiewicza 4, 15-092 Białystok, Polska тел: 85 743 62 33

Coffee&Shisha Bar Waka Waka +

адрес: Suraska 1, 15-093 Białystok, Polska тел: 534 798 807

Fama +

адрес: Legionowa 5, 15-281 Białystok, Polska тел: 85 742 32 32